1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تیرآهن بال نیم پهن موازی سبک گروه ملی اهواز IPE سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی سبک گروه ملی اهواز IPE سایز 20
تعداد واحد
وزن تقریبی 244
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سنگین فولاد ماهان IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سنگین فولاد ماهان IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 132
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 20
تعداد واحد
وزن تقریبی 250
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEA سایز 24 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 710
قیمت تقریبی
188,899,083 ریال
تیرآهن بال پهن 30 سنگین کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1350
قیمت تقریبی
247,706,422 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 20
تعداد واحد
وزن تقریبی 269
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 18

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 18
تعداد واحد
وزن تقریبی 195
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 170
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEB سایز 24 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1000
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن 20 سنگین کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 700
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 18

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 18
تعداد واحد
وزن تقریبی 226
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 165
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن فولاد البرز ایرانیان (فایکو) IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 123
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 90 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 3500
قیمت تقریبی
1,027,522,936 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEB سایز 22 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 840
قیمت تقریبی
223,486,239 ریال
تیرآهن بال پهن 18سبک کوتاه بلند ذوب آهن

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 410
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن بال نیم پهن موازی گروه ملی اهواز IPE سایز 16
تعداد واحد
وزن تقریبی 189
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تیرآهن سبک فولاد ماهان IPE سایز 14
تعداد واحد
وزن تقریبی 122
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن هیوندایی استیل HEB سایز 80 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: کره جنوبی/ هیوندایی استیل
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 3150
قیمت تقریبی
0 ریال
تیرآهن بال پهن ترک HEA سایز 22 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ترکیه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 620
قیمت تقریبی
164,954,128 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی