1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

لوله 6 گالوانیزه ضخامت 2 (2 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 18.2
قیمت تقریبی
5,343,119 ریال
لوله 5 گالوانیزه ضخامت 2(1/2-1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.4
قیمت تقریبی
4,227,523 ریال
لوله 4 گالوانیزه ضخامت 2 (1/4-1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 12.6
قیمت تقریبی
3,699,083 ریال
لوله 3 گالوانیزه ضخامت 2 (1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 10
قیمت تقریبی
2,935,780 ریال
لوله 2.5 گالوانیزه ضخامت 2 (3/4 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 7.7
قیمت تقریبی
2,260,550 ریال
لوله 2 گالوانیزه ضخامت 2 (1/2 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 6.1
قیمت تقریبی
1,790,826 ریال
لوله 7 ضخامت 2 میل(1/2-2 اینچ) اشتهارد

محل تحویل: انبار/کارخانه

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

برای اطلاعات بیشتر نام محصول را لمس نمایید
تعداد واحد
وزن تقریبی 22.5
قیمت تقریبی
5,047,018 ریال
لوله 5 درز جوش ضخامت 2.5(1/2-1 اینچ) -تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله داربستی/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 17.3
قیمت تقریبی
3,745,688 ریال
لوله داربستی سایز 5 ضخامت 2.5 میل(1/2-1 اینچ)-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله داربستی/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 17.3
قیمت تقریبی
3,721,881 ریال
لوله4درزجوش ضخامت2میل(1/4-1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

مناسب گلخانه / وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 12.1
قیمت تقریبی
2,753,028 ریال
لوله2.5درزجوش ضخامت2میل(3/4اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

مناسب گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 7.4
قیمت تقریبی
1,683,670 ریال
لوله5درزجوش ضخامت2میل(1/2-1اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران / امید البرز
ریال 3,108,252

آخرین به روز رسانی 1400/9/9

لوله داربستی/ وزن و قیمت تقریبی افزودن به سبد خرید
تعداد واحد
وزن تقریبی 13.84
قیمت تقریبی
3,108,252 ریال
افزودن به سبد خرید
لوله3درزجوش ضخامت2میل(1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

مناسب گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 9.5
قیمت تقریبی
2,161,468 ریال
لوله6درزجوش ضخامت2میل(2 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
ریال 3,885,315

آخرین به روز رسانی 1400/9/9

مناسب گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی افزودن به سبد خرید
تعداد واحد
وزن تقریبی 17.5
قیمت تقریبی
3,885,315 ریال
افزودن به سبد خرید
لوله 6 ضخامت 2 میل(2 اینچ)-اشتهارد

محل تحویل: کارخانه/اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

مناسب گلخانه/وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 17.5
قیمت تقریبی
3,925,459 ریال
لوله4درزجوش ضخامت2میل(1/4-1 اینچ)-اشتهارد

محل تحویل: کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/9/10

مناسب گلخانه/وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 12.1
قیمت تقریبی
2,664,214 ریال
لوله3درزجوش ضخامت2میل(1 اینچ)-اشتهارد

محل تحویل: کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

مناسب گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 9.47
قیمت تقریبی
2,130,963 ریال
لوله2.5درزجوش ضخامت2میل(3/4اینچ)-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
ریال 1,651,373

آخرین به روز رسانی 1400/9/9

مناسب گلخانه/وزن و قیمت تقریبی افزودن به سبد خرید
تعداد واحد
وزن تقریبی 7.4
قیمت تقریبی
1,651,373 ریال
افزودن به سبد خرید
لوله2درزجوش ضخامت2میل(1/2اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/9/9

مناسب گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 5.75
قیمت تقریبی
1,170,637 ریال
لوله2درزجوش ضخامت2میل(1/2اینچ)-اشتهارد

محل تحویل: کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

مناسب گلخانه/وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 5.8
قیمت تقریبی
1,213,209 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی