1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

میلگرد فولاد فایکو A3 سایز18

محل تحویل: انبار کارخانه/مازندران

تولید کننده: ایران/فولاد البرز ایرانیان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

میلگرد فولاد فایکو A3 سایز18
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 25 کیلوگرم
قیمت تقریبی
3,777,500 ریال
میلگرد فولاد امیر کبیر A3 سایز25

محل تحویل: انبار کارخانه/رشت

تولید کننده: ایران/فولاد امیرکبیر
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 47 کیلوگرم
قیمت تقریبی
6,871,400 ریال
میلگرد قائم A3 سایز 25

محل تحویل: انبار کارخانه/ اصفهان

تولید کننده: ایران/ میلگرد قائم
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/17

میلگرد قائم A3 سایز 25
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 47 کیلوگرم
قیمت تقریبی
6,036,680 ریال
میلگرد ارگ تبریزA3 سایز 14

محل تحویل: انبار کارخانه/ تبریز

تولید کننده: ایران/ فولاد ارگ تبریز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

میلگرد ارگ تبریزA3 سایز 14
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 15 کیلوگرم
قیمت تقریبی
1,905,960 ریال
میلگرد میانه A3 سایز 14

محل تحویل: انبار کارخانه/ میانه

تولید کننده: ایران/ فولاد میانه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

میلگرد میانه A3 سایز 14
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 15 کیلوگرم
قیمت تقریبی
2,287,500 ریال
میلگرد ذوب آهن A3 سایز 22-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

میلگرد ذوب آهن A3 سایز 22-تهران
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 37 کیلوگرم
قیمت تقریبی
4,260,106 ریال
میلگرد آناهیتا A3 سایز 32

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/8

تعداد واحد
وزن تقریبی 72
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد البرز تاکستان A3 سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/8

تعداد واحد
وزن تقریبی 30
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد آریا ذوب A3 سایز 28

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/8

تعداد واحد
وزن تقریبی 58
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد بردسیر کرمان A3 ساز 25

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تعداد واحد
وزن تقریبی 47
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد راد همدان A3 سایز 32

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تعداد واحد
وزن تقریبی 73
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد روهینا جنوب A3 سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تعداد واحد
وزن تقریبی 29.5
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد پرشین A3 سایز 20-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ پرشین فولاد
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 30 کیلوگرم
قیمت تقریبی
3,467,880 ریال
میلگرد ذوب آهن A3 سایز 25-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

میلگرد ذوب آهن A3 سایز 25-تهران
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 47 کیلوگرم
قیمت تقریبی
5,411,486 ریال
میلگرد آناهیتا A3 سایز 30

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/8

تعداد واحد
وزن تقریبی 68
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد البرز تاکستان A3 سایز 14

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/8

تعداد واحد
وزن تقریبی 15
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد آریا ذوب A3 سایز 25

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/8

تعداد واحد
وزن تقریبی 47
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد بردسیر کرمان A3 سایز 20

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تعداد واحد
وزن تقریبی 30
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد راد همدان A3 سایز 30

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تعداد واحد
وزن تقریبی 64
قیمت تقریبی
0 ریال
میلگرد روهینا جنوب A3 سایز 16

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

تعداد واحد
وزن تقریبی 19.5
قیمت تقریبی
0 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی