1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ناودانی سایز 8 به طول 6 متر - انبار تهران

محل تحویل: انبار تهران

تولید کننده: ایران/فولاد دهشیر یزد
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 40
قیمت تقریبی
5,764,000 ریال
ناودانی دهشیر یزد سایز 12 با طول 12 متر - انبار کارخانه

محل تحویل: کارخانه/ یزد

تولید کننده: ایران/فولاد دهشیر یزد
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 106
قیمت تقریبی
14,893,000 ریال
ناودانی دهشیر یزد سایز 12 به طول 6 متر - انبار کارخانه

محل تحویل: کارخانه/ یزد

تولید کننده: ایران/فولاد دهشیر یزد
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 53
قیمت تقریبی
7,446,500 ریال
ناودانی دهشیر یزد سایز 12 به طول 6 متر - انبار تهران

محل تحویل: انبار تهران

تولید کننده: ایران/فولاد دهشیر یزد
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 53
قیمت تقریبی
7,738,000 ریال
test

محل تحویل: انبار تهران

تولید کننده: 120000 ریال
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/7/25

teSTReview
تعداد واحد
وزن تقریبی 65
قیمت تقریبی
7,738,000 ریال
ناودانی دهشیر یزد سایز 12 با طول 12 متر - انبار تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد دهشیر یزد
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 106
قیمت تقریبی
13,830,000 ریال
testproduct2

محل تحویل: انبار یزد

تولید کننده: 130000 ریال
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/6/20

review2
تعداد واحد
وزن تقریبی 60
قیمت تقریبی
30,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی