1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

نبشی 3 - 2*30*30 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/12

نبشی 3 - 2*30*30 طول 6 متری
تعداد واحد
وزن تقریبی 7
قیمت تقریبی
1,008,257 ریال
نبشی 4 - 3*40*40 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/12

نبشی 4 - 3*40*40 طول 6 متری
تعداد واحد
وزن تقریبی 10.5
قیمت تقریبی
1,512,385 ریال
نبشی 10 - 10*100*100 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

نبشی 10 - 10*100*100 طول 6 متری
تعداد واحد
وزن تقریبی 90
قیمت تقریبی
12,715,596 ریال
نبشی 8 - 8*80*80 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/11

نبشی 8 - 8*80*80 طول 6 متری
تعداد واحد
وزن تقریبی 57
قیمت تقریبی
8,053,211 ریال
نبشی 10*100*100 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران / فولاد دهشیر
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 90
قیمت تقریبی
1,500,000 ریال
نبشی 5*50*50 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد دهشیر
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 23
قیمت تقریبی
3,108,257 ریال
نبشی 4*50*50 طول 6 متری

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد دهشیر
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 18
قیمت تقریبی
2,684,404 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی