1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,947,247,706 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,954,128,440 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,961,009,174 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,954,128,440 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,961,009,174 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,961,009,174 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.9 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,988,532,110 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.8 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,961,009,174 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.7 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاهد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,957,568,807 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,995,412,844 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.6 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
2,009,174,312 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
2,050,458,716 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.5 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
2,084,862,385 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 0.4 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
2,277,522,936 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی