1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق سیاه کاویانST37ضخامت20میل110*600-اهواز

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 20میل 110*600
تعداد واحد
وزن تقریبی 1030
قیمت تقریبی
100,000 ریال
ورق سیاه ST52 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 25 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/25

تعداد واحد
وزن تقریبی 1440
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 100 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,947,247,706 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت8میل عرض130-تهران  

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 8 میل عرض130(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9300
قیمت تقریبی
120,000 ریال
ورق سیاه ST52 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 20 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران / قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/25

تعداد واحد
وزن تقریبی 1152
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 90 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران / فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.5 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,954,128,440 ریال
ورق سیاه ST37 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 15 میل - تهران

محل تحویل: تهران / انبار کارخانه

تولید کننده: ایران/قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 864
قیمت تقریبی
176,697,000 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 80 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 میل عرض 100

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,961,009,174 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت10میل عرض130-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان ضخامت 10 میل عرض130(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 12 میل - تهران

محل تحویل: تهران / انبار کارخانه

تولید کننده: ایران/ قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 691
قیمت تقریبی
141,357,600 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 70 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق گالوانیزه هفت الماس ضخامت 1.25 میل عرض 125

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد هفت الماس
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 7500
قیمت تقریبی
1,954,128,440 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 15 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 15 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 1080
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 12 میل 600*150

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد مبارکه
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه فولاد مبارکه ST52 ضخامت 12 میل 600*150
تعداد واحد
وزن تقریبی 864
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل عرض 125 طول متغیر - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 40 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 3600
قیمت تقریبی
100,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت15میل عرض125-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان 15 میل عرض 125(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
120,000 ریال
ورق سیاه کاویان ST37ضخامت 35میل عرض125 طول متغیر - تهران

محل تحویل: انبار کارخانه/ اهواز

تولید کننده: ایران/فولاد کاویان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه کاویان ST37 ضخامت 35 میل 600*125
تعداد واحد
وزن تقریبی 2600
قیمت تقریبی
100,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی