1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت8میل عرض130-تهران  

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 8 میل عرض130(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9300
قیمت تقریبی
120,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت10میل عرض130-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان ضخامت 10 میل عرض130(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
0 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت12میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان ضخامت 12 میل عرض100(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
120,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت15میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان ضخامت 15 میل عرض100(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
120,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت10میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان ضخامت 10 میل عرض100(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
120,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت2میل عرض100-تهران

محل تحویل:

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 2 میل عرض 100
تعداد واحد
وزن تقریبی 9300
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاهST37گیلان ضخامت15میل600*125-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 15 میل عرض 125(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 900
قیمت تقریبی
138,000 ریال
ورق سیاهST37گیلان10میل600*130-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 10 میل عرض 600*130(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 624
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاهST37گیلان ضخامت10میل600*85-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 10 میل عرض 600*85(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 408
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاهST37گیلان ضخامت12میل600*100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 12 میل عرض 100(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 576
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاهST37گیلان ضخامت10میل600*100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 10 میل عرض600*100(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 480
قیمت تقریبی
120,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت5میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاهST37 گیلان 5میل عرض 100(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9400
قیمت تقریبی
70,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت4میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 4 میل عرض 100
تعداد واحد
وزن تقریبی 9400
قیمت تقریبی
70,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت3میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 3 میل عرض 100
تعداد واحد
وزن تقریبی 9300
قیمت تقریبی
70,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت2.5میل عرض100-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 2.5 میل عرض100
تعداد واحد
وزن تقریبی 9300
قیمت تقریبی
70,000 ریال
رول ورق سیاهST37گیلان ضخامت15میل عرض125-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق سیاه ST37 گیلان 15 میل عرض 125(رول)
تعداد واحد
وزن تقریبی 9500
قیمت تقریبی
120,000 ریال
ورق سیاهST37گیلان ضخامت10میل600*125-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 10 میل عرض 600*125(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 600
قیمت تقریبی
70,000 ریال
ورق سیاهST37 گیلان ضخامت8میل600*130-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/فولاد گیلان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/30

ورق گیلان 8 میل عرض 600*130(شیت)
تعداد واحد
وزن تقریبی 499
قیمت تقریبی
130,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی