1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 100 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 90 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران / فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 80 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 70 میل

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان طول و عرض متغیر ضخامت 60 میل

محل تحویل: انبار/ تهران

تولید کننده: ایران/فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه st37 درخشان 125*600 ضخامت 25 میل- دو سر آرایش

محل تحویل: تهران

تولید کننده: ایران/فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 1500
قیمت تقریبی
282,000,000 ریال
ورق سیاه st37 درخشان 125*600 ضخامت 20 میل- دو سر آرایش

محل تحویل: تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 1200
قیمت تقریبی
225,600,000 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 125 ضخامت 40 میل-طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 2400
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 100 ضخامت 40 میل-طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 1920
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 125 ضخامت 35میل-طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 2100
قیمت تقریبی
314,036,100 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 125 ضخامت 30میل-طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده:
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 1800
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 125 ضخامت 25 میل- طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 0
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 125 ضخامت 20 میل- طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

تعداد واحد
وزن تقریبی 1200
قیمت تقریبی
179,449,200 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 100 ضخامت 20 میل- طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 960
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان عرض 100 ضخامت 15 میل- طول متغیر

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 720
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان 125*600 ضخامت 15 میل-دوسر آرایش

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 900
قیمت تقریبی
169,200,000 ریال
ورق سیاه ST37 درخشان 600*125 ضخامت 12 میل-دوسر آرایش

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ فولاد درخشان
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 720
قیمت تقریبی
135,360,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی