1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

لوله 6 گالوانیزه ضخامت 2 (2 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 18.2
قیمت تقریبی
5,343,119 ریال
لوله 5 گالوانیزه ضخامت 2(1/2-1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.4
قیمت تقریبی
4,227,523 ریال
لوله 4 گالوانیزه ضخامت 2 (1/4-1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 12.6
قیمت تقریبی
3,699,083 ریال
لوله 3 گالوانیزه ضخامت 2 (1 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 10
قیمت تقریبی
2,935,780 ریال
لوله 2.5 گالوانیزه ضخامت 2 (3/4 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 7.7
قیمت تقریبی
2,260,550 ریال
لوله 2 گالوانیزه ضخامت 2 (1/2 اینچ)-تهران

محل تحویل: انبار / تهران

تولید کننده: ایران/امیدالبرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

لوله گلخانه/ وزن و قیمت تقریبی
تعداد واحد
وزن تقریبی 6.1
قیمت تقریبی
1,790,826 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی