1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ورق سیاه ST52 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 25 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/25

تعداد واحد
وزن تقریبی 1440
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST52 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 20 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران / قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/25

تعداد واحد
وزن تقریبی 1152
قیمت تقریبی
0 ریال
ورق سیاه ST37 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 15 میل - تهران

محل تحویل: تهران / انبار کارخانه

تولید کننده: ایران/قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 864
قیمت تقریبی
176,697,000 ریال
ورق سیاه ST37 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 12 میل - تهران

محل تحویل: تهران / انبار کارخانه

تولید کننده: ایران/ قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 691
قیمت تقریبی
141,357,600 ریال
ورق سیاه ST37 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 10 میل - تهران

محل تحویل: انبار کارخانه/ تهران

تولید کننده: ایران/ قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/29

تعداد واحد
وزن تقریبی 576
قیمت تقریبی
117,798,000 ریال
ورق سیاه ST37 قطعات فولادی 120*600 ضخامت 8 میل - تهران

محل تحویل: انبار کارخانه/ تهران

تولید کننده: ایران/ قطعات فولادی
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/25

تعداد واحد
وزن تقریبی 460
قیمت تقریبی
0 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی