1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

میلگرد شاهرود A3 سایز 25

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 47 کیلوگرم
قیمت تقریبی
7,285,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 22

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 37 کیلوگرم
قیمت تقریبی
5,735,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 20

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 30 کیلوگرم
قیمت تقریبی
4,650,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 18

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 25 کیلوگرم
قیمت تقریبی
3,875,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 16

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 20 کیلوگرم
قیمت تقریبی
3,100,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 14

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 15 کیلوگرم
قیمت تقریبی
2,325,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 12

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 11 کیلوگرم
قیمت تقریبی
1,716,000 ریال
میلگرد شاهرود A3 سایز 10

محل تحویل: انبار کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/19

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
کیلوگرم
وزن تقریبی 7.8 کیلوگرم
قیمت تقریبی
1,224,600 ریال
میلگرد شاهرود A2 سایز25

محل تحویل: کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 47
قیمت تقریبی
70,000 ریال
میلگرد شاهرودA2 سایز22

محل تحویل: کارخانه/ سمنان

تولید کننده: ایران/ فولاد شاهرود
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/2/28

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 37
قیمت تقریبی
70,000 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی