1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 میل- اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.7
قیمت تقریبی
3,202,982 ریال
پروفیل چهارچوب‌فرانسوی ضخامت 2 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/5

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 23.7
قیمت تقریبی
6,292,844 ریال
پروفیل سپری 507 ضخامت 2 میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.7
قیمت تقریبی
3,263,670 ریال
پروفیل کلافی 509 ضخامت 2 میل - تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/4

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.7
قیمت تقریبی
0 ریال
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2میل-تهران

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت دقیق پس از بارگیری سفارش مشخص می شود
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.7
قیمت تقریبی
3,263,670 ریال
پروفیل کلافی 509 ضخامت 2 میل- اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.7
قیمت تقریبی
3,202,982 ریال
پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 میل -اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 14.7
قیمت تقریبی
3,202,982 ریال
پروفیل چهارچوب فرانسوی 2 میل-اشتهارد

محل تحویل: انبار کارخانه/ اشتهارد

تولید کننده: ایران/امید البرز
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/23

وزن و قیمت برای یک شاخه، تقریبی محاسبه شده است
تعداد واحد
وزن تقریبی 23.7
قیمت تقریبی
5,163,991 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی