1400/5/3

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی
}

محصولات

نوع نمایش
فیلتر کردن

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEB سایز 30 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 1350
قیمت تقریبی
346,788,991 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEB سایز 20 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 700
قیمت تقریبی
105,963,303 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEA سایز 20 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 500
قیمت تقریبی
214,678,899 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEB سایز 18 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 600
قیمت تقریبی
74,311,927 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEA سایز 18 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

تیر آهن یک پروفیل پر کاربرد در صنعت ساختمان می باشد و همانطور که درباره انواع و استانداردهای متفاوت آن بطور خلاصه پیشتر توضیح دادیم. یکی از تیرآهن هایی که در ایران کاربردهای فراوانی دارد و همچنین در ایران و اروپا تولید می شود تیرآهن IPE می باشد. اکثر مهندسین ایرانی در صنعت ساختمان از این نوع در تیرآهن در پروژه ها و سازه های خود استفاده  می نمایند. 
تعداد واحد
وزن تقریبی 410
قیمت تقریبی
54,541,284 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEB سایز 16 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 500
قیمت تقریبی
80,275,229 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEA سایز 16 سبک

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران/ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/10

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 360
قیمت تقریبی
100,733,945 ریال
تیرآهن بال پهن ذوب آهن HEB سایز 14 سنگین

محل تحویل: انبار/تهران

تولید کننده: ایران / ذوب آهن
فروش بسته است،تماس بگیرید

آخرین به روز رسانی 1400/3/9

وزن و قیمت دقیق، پس از بارگیری سفارش، مشخص می گردد
تعداد واحد
وزن تقریبی 390
قیمت تقریبی
114,495,413 ریال

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی