1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی

کمپانی فولاد سازی دنیلی در یک نگاه

1399/اسفند/25

0

گردآوری، ترجمه و ویرایش: تیم دیجیتال مارکتینگ هفت آهن
کمپانی فولاد سازی دنیلی در یک نگاه

میانگین رشد سالانه اقتصاد جهانی در سال 2018 برابر با 9/3% بوده که در مقایسه با میانگین 7/3% در سال 2017 بالاتر بوده است. اگرچه که میانگین این رشد، بین کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه متفاوت و متغیر است، رشد و پیشرفت تا میانگین 9/4% و اقتصاد پایدار با نرخ رشد میانگین که پایین تر اما تا حد 4/2 % میباشد.
چشم انداز رشد جهانی برای سال 2019 پایدار بوده، با نرخ رشد 9/3% تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده، همچنان توسط کشورهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مورد استفاده قرار میگیرد. ایالات متحده آمریکا از طریق حمایت مصرف بوسیله بازار داخلی حفاظت شده و قدرتمند به لحاظ مالی در حال پیشرفت خوبی است، در این میان ژاپن وضعیت پایداری داشته، در حالیکه هند و چین همواره نرخ رشدشان را به ترتیب تا میانگین 3/7% و 6/6% بالا نگه داشته و از طریق برنامه های سرمایه گذاری عمومی توسعه داده شده توسط دولت هایشان به خوبی حمایت شده اند.
چین بتدریج در حال تغییر طرح توسعه خود در مسیر اقتصادی هدایت شده تر به سوی مصرف و خدمات داخلی است، ولو اینکه سرمایه گذاری در حوزه های تولید و زیر ساخت برای اطمینان از رشد پایدار همچنان بسیار مهم میباشند. در سال 2018، اروپا کاهش خفیفی در مقایسه با سال 2017 ثبت کرد، و با چشم اندازی در حال کاهش اما همچنان پایدار و مستحکم در سال 2019 از طریق هزینه های پایین، قیمت پایین عوامل انرژی و نیز استحکام صادرات پایدار ماند.
افزایش در قیمت نفت و مواد خام اصلی اقتصاد کشورهای تولید کننده را وارد عرصه بازار تجارت کرده است، در حالیکه یک سیاست پولی هماهنگ توسط بانک های اصلی وجود دارد، همراه با اجرای سیاست های مالیاتی محرک، امکان تقویت رشد در کشورهایی که دارای اقتصاد بالغ هستند، بهبود کیفیت و رقابت در تولید داخلی و کاهش صادرات چینی موجب رقابت کمتر توسط اقدامات حمایت گرایانه اتخاذ شده، گردید.
توسعه تحقیقات کاربردی و ارتقاء آموزش های اجرا شده در سرتاسر هیات متخصصان بهترین ابزار ممکن است (همراه با سیاست دیوان سالارانه و یک سیاست مالی محرک)، به جهت ترویج استفاده مجدد از بسیاری از فعالیت های صنعتی، در سال های گذشته به کشورهای کم هزینه مهاجرت کرده اند؛ و حال مجدد از روی رقابت با کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی با محصولات با کیفیت و نوآورانه در دسترس میباشند.
سرمایه انسانی
منابع انسانی، منشا اصلی و نیروی محرکه در پسِ تمامی نوآوری ها و در Danieli محور اصلی سازمانی ساختار کار است که هدف از آن دستیابی به تعالی و کیفیت در خدمات به مشتریان است. همگام با این مفهوم، آنها همیشه مورد توجه دائمی هستند: از افزایش پتانسیل ها و امتیازات کارمندان گرفته تا ارتقای توسعه حرفه ای گروهی و فردی با استفاده از ابزار و ابتکار عمل برای بهبود و غنی سازی مهارت های مدیریتی، مهارت های فنی و تخصصی، اخلاق و فداکاری در انجام کار میباشد. با یک ساده سازی ساختاری، ارزش هایی که مورد تایید گروه Danieli میباشند، برای شناسایی و شکل دادن به هویت خود مشخص شدند:
 • رویکرد مشتری مداری
 • اشتیاق به کار
 • روحیه کار تیمی
 • احترام به افراد
 • ثبات و قابلیت اطمینان
 • رشد و تعالی
 • پایداری
این ارزش ها هر روز با اقدامات مشخص ساخته میشوند و با وضوح و اطمینان به آنها، میان افراد منتقل میشوند. مدیریت پرسنل مطابق با اصول توسعه یافته شامل قوانین اخلاقی و منطبق بر قوانین و مقرراتی است که قابل اجرا در کشورهایی میباشند که گروه Danieli در آنها فعالیت میکند. رویکرد شرکت با توجه به پرسنل با هدف:
 • جذب افراد با استعداد از طریق فعالیت های پویش و به ویژه فارغ التحصیلان نیز با همکاری بهترین موسسات آموزشی؛
 • ارتقای مهارت های فردی از طریق برنامه های توسعه و آموزش با حمایت از یک فرهنگ گسترده و مشترک، همچنین فراهم آوردن امکان ادغام و انتقال مهارت ها بین کارکنان؛
 • ترویج فرهنگ ایمنی در تمام سطوح سازمان و همیشه حفظ بالاترین سطح بهداشت و ایمنی برای کارکنان با استفاده از اقدامات مناسب برای حمایت و جلوگیری از خطرات شغلی؛
 • ایجاد انگیزه و حفظ نیروهای انسانی حرفه ای با یک سیستم پاداش عادلانه جهت ایجاد انگیزه مبتنی بر شایسته سالاری و در پی آن بهترین عملکرد بازار؛
فعالیت Danieli در سطح جهانی و برنامه ریزی نیازهای نیروی انسانی (طبق یک فرآیند استاندارد برای تعریف برنامه های ارگانیک)، با هماهنگی واحدهای تولیدی به صورت مرکزی انجام میشود، در حالیکه انتخاب، استخدام و پیمانکاری، توسط شرکت های انفرادی گروه Danieli بطور مستقل اداره میشود، همچنین با در نظر گرفتن قوانین مختلف ملی، قابل اجرا در سایت میباشند.
همچنین فرآیند استخدام با استفاده از یک ابزار رایانه ای امکان ارزیابی اولیه مهارت های نرم افزاری و سخت افزاری را فراهم می آورد. سیاست پاداش Danieli به شرح ذیل میباشد:
 • کلیه شیوه ها و رویه های لازم برای پیروی از مفاد حداقل دستمزدها؛
 • مدیریت دقیق پاداش به منظور بدست آوردن وفاداری از ویژگی های اصلی و کلیدی، تشویق و ترغیب آنها به ماندن و همکاری و تثبیت بصورت میان مدت تا بلند مدت و نهایتا به نفع شرکت و ذی نفعان آن؛
گروه Danieli از یک نرم افزار کاربردی مدیریتی تحت عنوان MET YOU برای ارزیابی عملکرد، پیشرفت تدریجی مهارت ها و داشتن بینش کاملی از منابع مورد استفاده و همچنین اطمینان از شفافیت و قابلیت ردیابی از کارهای انجام گرفته، استفاده میکند. هدف این است که تمامی سمت های شغلی شرکت با افراد واجد شرایط و صلاحیت دار گزینش شود، بطوریکه همیشه تضمین کننده استمرار عملیات باشد و همچنین همواره با در نظر گرفتن دوره القاء لازم برای جذب سیاست های شرکت و خط مشی های آن و همچنین نیاز به آموزش برای تراز فنی خاص همراه باشد.
گروه Danieli اظهار داشت که نیروی کار مورد استفاده در کارخانه ها و اماکن ساختمانی بسیار تخصصی است و همچنین ریسک استفاده از کودکان کار و یا کار اجباری به حداقل میرسد.
برای همه کارمندان، پروژه ها در حوزه های منابع انسانی و تجاری از طریق روش مدیریتی Hoshin به منظور بروز و سنجش عملی ارزش های Danieli بصورت مستمر آغاز شده بودند.
*روش Hoshin Kanri، (محقق ژاپنی) عبارت است از فرایند گام ‌به ‌گام برنامه‌ ریزی، اجرا و بازبینی تغییرات مورد نظر مدیریت. Hoshin Kanri، روشی سیستماتیك برای مدیریت تغییر در فرایندهای اصلی سازمان به شمار می‌رود...
همانطور که در نظام نامه اخلاق توضیح داده شده است، Danieli تعهد خود را برای احترام به حقوق بشر در برابر تبعیض در محیط کار و نیز معضل کودکان کار، کار نامنظم و یا اجباری با ترویج فرصت های برابر (از نظر جنسیت، اصلیت، مذهب، سن، گرایش سیاسی، گرایش جنسی، ناتوانی و معلولیت)، محافظت از تنوع، آزادی مشارکت، توسعه دانش و حرفه ای بودن کارمندان خود، برای بیان بهتر استعدادهایشان و پاسخگویی به حل مسائل و مشکلات تایید میکند.
Danieli با حمایت از کارکنان خود در برابر خشونت ها و بی حرمتی های فیزیکی، روانی یا سازمانی و همچنین از طریق تضمین شرایط کار که منطبق با قوانین کار بوده، و نیز قابل اجرا در کشورهایی است که در آن ها فعالیت دارد، به عزت نفس افراد احترام گذاشته و درصورت وجود نیز با توافق های جمعی و ملی، از تمامیت کارکنان خود کاملا حمایت میکند.
در صورت امکان، Danieli با سازمان هایی که کارکنانش نگرشی باز و سازنده نسبت به امور دارند، وارد معامله و تعامل میگردد. شرایط کاری، ساعات کاری، مسائل اقتصادی روابط شغلی تصویب شده بر اساس قوانین ملی و همچنین پیش بینی شده با هدف حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط به هر کشور، با اطمینان از شفافیت کامل اطلاعات در مورد شرایط پیمانکاری و شرایط اشتغال برای دانشجویان میباشد.
Danieli هیچگاه گزارشی از کارکنان خود دریافت نکرد؛ در طول سال، هیچگونه نقض بنیادی در شرایط کاری علیه شرکت مطرح نگردید؛ هیچگونه مساله یا مشکلی حتی از سوی اتحادیه های کارگری ملی یا خارجی نیز وجود نداشت.
از نظر مدیریت پرسنل و در رابطه با حمایت از تنوع، ریسک قابل توجهی وجود ندارد چرا که اینگونه مسائل، بطور شفاف در نظام نامه اخلاق شرکت و در گزارش مدیریت شرکت و همچنین ساختار مالکیت شرکت در رابطه با ادغام هیات مدیره و نهادهای کنترل مستقل ذکر شده است.
موضع Danieli در مورد حقوق بشر به اصولی است که توسط سازمان ملل تصویب و ترویج داده شده است (اصول هدایت ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر)، کاملا منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، با تعهد به نیاز به کل زنجیره ای از پیمانکاران سابق که قبلا در ساختار هایشان به طور یکسان با آنها رفتار می شده است.
این سرمایه گذاری مداوم، همراه با پیشنهاد مداوم فرصت های شغلی و چشم انداز مرتبط با شایستگی، از طرفی باعث ایجاد غرور و مباهات شدید نسبت به حس تعلق داشتن به شرکت بین پرسنل آنها میشود، و از طرف دیگر همگی آنها را برای انجام کار خود و ایجاد و حفظ کارآیی، اثر بخشی و بوجود آمدن حس رقابت در شرکت هایشان بر می انگیزد.
رفاه و سلامتی در محیط کار
در طول سال مالیاتی 2017 تا 2018، شرکت های ایتالیایی مفاد جدید توافق نامه ملی کار جمعی (CCNL) را که در تاریخ 26 ام نوامبر 2016 امضا کرده بودند، اینبار بطور کامل اجرا نمودند.
موضوع تجدید مفاد توافق نامه، حول محور دو موضوع قرار داشت: 1. حقوق و دستمزد با پرداخت پاداش یکطرفه 2. افزایش حداقل مبلغ بر اساس مقیاس پرداخت و پیش بینی مراقبت های پزشکی تکمیلی.
همچنین یک پروژه با مزایای قابل تغییر برای کلیه کارمندان ایتالیایی که در ایتالیا و خارج از کشور کار میکنند و سایر فرمول های مشابه برای سایر کارمندان خارج از کشور در مواردی که طبق مقررات محلی باشد، اجرا شد.
پرسنل تحت پوشش بیمه در برابر حوادث، مسافرت و بازپرداخت هزینه های پزشکی در صورت سفرهای کاری برای کاهش خطرات این رویدادها، میباشند.
علاوه بر این صندوق سرمایه گذاری Metasalute برای مراقبت های بهداشتی و طرح پوشش همگانی در برابر حوادث کارکنان شاغل کار میکند، در حالیکه بنیاد Danieli، در صورت بروز هرگونه شرایط نیاز، از کارمندان سابق نیز پشتیبانی میکند.
امنیت
Danieli نمونه ای از ساختار مدیریتی شرکت تعریف کرد که نقش ها، مسئولیت های عملیاتی و روش هایی برای انجام فرآیندهای اصلی تولید، توجه بیشتر به سلامتی و ایمنی کارگران را شناسایی میکند.
به ویژه، دستورالعمل های خاص و خط مشی های شرکت برای هر واحد عملیاتی و فعالیت های انجام شده توسط آنها به این منظور تهیه شده است:
 • شناسایی و ارزیابی هر گونه مواجهه احتمالی در مواقع خطر
 • شناسایی افراد بالقوه در معرض خطر
 • اعمال اقدامات کاهش خطر و کنترل کاربرد آنها
با آموزش پرسنل به طور همزمان و افزایش آگاهی آنها از طریق برنامه های اطلاعاتی و ارتباطی خاص.
کارفرمایان و مدیران ایمنی مسئولیت اجرای فعالیت های پیشگیری سلامت و همچنین اجرای ایمنی در محیط کار با استفاده از پرسنل متخصص که توجه ویژه ای به آموزش پرسنل منصوب به کارهای عملیاتی خاص دارند، را بر عهده دارند.
اسناد ارزیابی ریسک تهیه شده اند و جلسات هماهنگی بین شرکت های شخص ثالث و مدیران سایت برای تایید مسائل بهداشتی و ایمنی کارگران خارجی برگزار میگردد.
سلامت کارگران در محیط کار تضمین شده است همچنین خدمات سلامتی - بهداشتی داخلی شرکت در همه واحدهای تولیدی وجود دارد و برنامه نظارت بهداشتی با خط مشی های کنترل و جلوگیری و همچنین ، برنامه های اطلاعاتی و بازرسی های دوره ای
را انجام میدهد.
رویکرد مادر شرکت اصلی ABS، برای پیشگیری از حوادث و خسارات طی سالهای متمادی به نتایج کلی مثبت رسیده است. به ویژه، در دوره مورد نظر، هم از لحاظ فراوانی و هم در شدت خسارات افت قابل توجهی مشاهده شد.
پرسنل تحت پوشش بیمه در برابر حوادث، مسافرت و بازپرداخت هزینه های پزشکیدر صورت سفرهای کاری برای کاهش خطرات این رویدادها، میباشند. اگر نیازهای محلی وابسته به یک واحد کنترل خاص باشند، شرکت، سایت های خارجی را با یک ساختار امنیتی و پرسنل متخصص تجهیز می کند.:
 • توسعه طرح عملیاتی برای حفظ و حمایت ل سلسه مراتب شغلی
 • اجرای همزمان با قوانین و استانداردهای محلی، در راستای ضمانت تداوم عملیات ها، اتحاد پرسنل و دارائی های بکار رفته در شرکت، اجرای ایجاب با نظام نامه اخلاق شرکت
آکادمی Danieli مهمترین مرکز سازمانی سیستم آموزش شرکت میباشد و هدف دوگانه ارتقا و بهبود رشد و توسعه منابع انسانی و تقویت و تحکیم دیدگاه و ارزش های شرکت را دنبال میکند. آکادمی Danieli یک مدرسه تجاری در این شرکت است که از سویی از روند تغییر و پیشرفت سازمانی پشتیبانی میکند و از سویی دیگر با فراهم آوردن بستری برای یادگیری از طریق ادغام و مشارکت های حرفه ای و کارهای گروهی و نیز با حمایت دبیرستانهای محلی و دانشگاه ها، به افزایش منابع خود دست یافته است.
این گروه همچنین مصمم است تا فرصت های توسعه جدیدی را با توجه به فناوری و اشتغال ایجاد کند و همچنین بطور فعال با دانشگاه ها و موسسات آموزش و پرورش مهم همکاری میکند. بعلاوه با حمایت از پروژه های نوآوری و ارائه پیشنهادات مشخص برای ارتقاء اشتغال جوانان نیز فعالیت دارد.
دوره های بروز رسانی و آموزش کارمندان (1304 دوره برابر با تقریبا 122،300 ساعت) با ارائه سرمایه گذاری های شرکت، شامل انواع مختلف با اهداف چندگانه میباشد:
 • به اشتراک گذاری دانش بنیادی فنی و فناوری موجب میشود تا شرکت دارای ارزش و همچنین منحصر بفرد شده و این مقوله در آینده نیز افزایش پیدا کند؛
 • توسعه فنی خاص—دانش و مهارت های ویژه، از جمله مهارت های مدیریتی، هم بصورت کلی و هم در حال اجرا در کل سازمان است و به یک نقش یا عملکرد خاص گره خورده است؛
 • تقویت مهارت های زبان؛
 • آموزش کارکنان بر اساس قوانین رفتاری و خط مشی های شرکت با مسئله امنیت شرکت در ارتباط میباشند.
همکاری با موسسات آموزشی مدارس و دانشگاه ها
این مادر شرکت بطور مداوم با دبیرستان ها همکاری دارد، خدمات فناوری اطلاعات و دانشگاه های ایتالیایی و خارجی، هر ساله حدود 110 پروژه یادگیری مرتبط با کار و 40 دوره کارآموزی درسی با پایان نامه مرتبط برگزار و مدیریت میکند.
علاوه بر این، شرکت بطور جدی در مطالعه، برنامه های دبیرستانها، مراکز خدمات فناوری اطلاعات و دانشگاه ها از قبیل موارد ذیل شرکت می نماید:
 • دروس پیشین؛
 • برگزاری تورهای راهنما در شرکت؛
 • حضور در جلسات حرفه ای با هدف قرار دادن کار دانشجویی؛
 • شرکت در روزهای شغلی.
این ابتکار عمل در جوانان متمرکز میشود تا آنها را ترغیب به شرکت در یک دوره آموزشی نماید که اساسا به آنها چهار عنصر چشم انداز توسعه را که امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است، ارائه میدهد:
 1. حرفه ای کاملا تخصصی در چهار چوب چند ملیتی؛
 2. ضمانت استخدام در پایان دوره آموزشی و کار در محل کار؛
 3. پاداش مطابق با حقوق پرسنل از همان سطح از ابتدای دوره آموزشی؛
 4. امکان گذراندن یک دوره آموزشی بسیار تخصصی به لطف حمایت از مدرسان متخصص کار (آموزش کار) و شرکت در دوره های آموزشی (آکادمی Danieli) وجود دارد.
توجه به استعدادهای جوان نیز بر حمایت مالی سالانه بورسیه ها و جوائز فارغ التحصیلی برای دانشجویان شایسته تازه واجد شرایط و فارغ التحصیلان جدید در شعب فنی و علمی تاکید میکند.
هدف این است که برای ایجاد یک مسیر آموزش پایدار ادغام بین دانشگاه و شرکت ها، با هدف ترغیب و توسعه، در جوانان، فرهنگ دانش، کارآفرینی، نوآوری، رضایت از دستیابی به نتایج و کار گروهی و کلیدهای پیشرفت نوآورانه در آینده برگزار گردد.
امنیت فناوری اطلاعات
برای حمایت از مشاغل و همچنین در مورد خطرات سایبری که در چندین جبهه فعالیت دارند، توجه ویژه ای به این شرکت شد:
 • آموزش اختصاصی پرسنل در سطح جهانی؛
 • تجزیه و تحلیل شناختی رفتار سیستم، شبکه و کاربر برای کاهش زمان مورد نیاز برای وقوع تصادف؛
 • تجدید نظر، انطباق و هم ترازی تجارت و فناوری اطلاعات، شکاف شناسایی و کاربرد تصحیح ماشین آلات و نرم افزار؛
 • فرار و انتشار سیاست های ایمنی؛
 • استاندارد مدییت تصادف.
تحقیق، توسعه و کیفیت محصول
 • فعالیت های تحقیق و توسعه خود را منحصرا در زمینه های فناوری که در حوزه فعالیت گروه قرار دارد متمرکز میکند، (تولید فلز و تولید ماشین آلات برای صنعت فلزکاری)، با توسعه فرآیند اولیه و پایان دادن به محصول نهایی (در عمل، از سنگ معدن گرفته تا محصول نهایی).
بطور خلاصه، مناطق فرآیند زیر پوشش قرار داده شده اند: کاهش سنگ آهن/ذوب/ریخته گری/نورد/به پایان رساندن/مدیریت فلزات غیر آهنی.
توانایی توسعه فن آوری های جدید و بسته های فن آوری در بخش هایی که در بالا ذکر شد برای گروه Danieli یک توانایی اساسی برای حفظ رقابت در بازار فولاد و آلومینیوم محسوب میشود.
روند تحقیق معمولا بصورت منظم توسعه می یابد:
 • شروع جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها از کارخانجات موجود؛
 • مطالعات در مورد فیزیک، شیمی و مکانیک محصولات، توسعه یافته است و نتیجه گیری با مدل های ریاضی و آزمایش های آزمایشگاهی، مورد اعتبار سنجی قرار گرفته اند؛
 • تداوم از طریق مهندسی سه بعدی کارخانجات (که بصورت مجازی نیز مورد استفاده قرار میگیرند)؛
 • و تکمیل با اجرای نمونه های اولیه و یا تجهیزات صنعتی در آزمایشگاه و یا در رابطه با مشتریانشان، که تست های تولید و عملکرد انجام دهند.
نتایج تحقیقات در قالب ایده ها، مفاهیم، رویکردهای فناوری تخصصی و صنعتی و قابلیت های عملیاتی، نمایانگر یه دارایی مبهم نامشهود برای اطمینان از رهبری فناوری Danieli در بازار است.
حمایت از مالکیت معنوی برای شرکتی که همه ساله منابع بی شماری را سرمایه گذاری میکند، برای توسعه محصولات جدید و فن آوری های جدید مورد استفاده در راه حل های صنعتی ارائه شده به مشتریان، نقش استراتژیک ایفا میکند.
کل هزینه سالانه حدود 150 میلیون یورو شامل هر دو نمونه اولیه، تحقیق مستقیم و هزینه های مربوط به پروژه های نوآورانه بدون داشتن اطلاعات میباشد و جزء اولین برنامه های کاربردی صنعتی است که نیاز به یک تعهد جدی برای شرکت در استارتاپ ها و تست های عملکرد دارد.
در ایتالیا، یک مرکز تحقیقاتی با حدود 150 کارمند با ساختار جدید وجود دارد که در سال 2017 بصورت افتخاری افتتاح شد تا در بخش ماشین آلات و کارخانجات به فعالیت بپردازد. در فرانسه یک مرکز تحقیقاتی با حدود 25 کارمند وجود دارد که در بخش فولاد فعالیت دارند تا به مشتریانش آلیاژهای جدیدی برای کاربردهای صنعتی ارائه دهد.
کیفیت محصول
مهلت ملاقات و کیفیت محصولات عرضه شده مطابق با تعهدات پیمان شده برای مشتریان، هدف اصلی شرکت و کارکنان آن برای جلب رضایت مشتری است. برای دستیابی به این نتایج، گروه سیاست گذاری کیفیت شرکت را بر اساس ارزش ها و فرهنگ شرکت انجام داد که در واقع روش های ساخت و ساز، استانداردهای کیفیت و شاخص های عملکرد را برای جلوگیری از عدم انطباق محصول دنبال میکند و کیفیت محصولات و خدمات مورد نیاز قرارداد را فراهم میکند.
تولید ماشین آلات برای صنعت فلز و تولید فولاد که هر دو نیاز به رعایت مقررات، قوانین و الزامات صادر شده توسط بخشنامه های ملی و بین المللی که رعایت آن با شمخصات تولیدی که توسط شرکت پیش بینی شده لازم است و تنظیم می شود و شرکت ABS بکارگیری پرسنل فنی آموزش دیده را پیش بینی کرده و از محدودیت های پیش بینی شده و تحمیل شده از سوی مقررات و استانداردهای بکار گرفته شده، آگاهی دارد.
سرانجام سیستم کیفیت شرکت برای اطمینان از مطابقت با استانداردهای تولید پیروی میکند و برنامه های کنترل را در نظر دارد.
زنجیره تامین
کیفیت عرضه یک عنصر اصلی برای Danieli و تامین کننده یک دارایی مهم که با استفاده از آنها روابط مبتنی بر اصول شفافیت، یکپارچگی و اعتماد ایجاد شود و در دراز مدت ادامه داشته باشد؛ میباشد.
در بخش ماشین آلات و فولاد، گروه Danieli مجموعا حدود 5000 تامین کننده را برای خدمت رسانی در حوزه فعالیت ها و کارخانه ها در شرق و غرب بکار میگیرد:
 • در بخش فولاد، حدود 500 تامین کننده برای حدود 2000 مشتری وجود دارد؛
 • در بخش ماشین آلات، حدود 4500 تامین کننده برای حدود 500 مشتری وجود دارد.
تامین کنندگان اصلی مطابق آئین نامه اخلاق، قبل از صلاحیت فنی و اخلاقی به بخشنامه های ضد فساد شرکت و روابط بین افراد و مدیریت حفظ حریم خصوصی منوط هستند.
 • در حال سرمایه گذاری در حوزه زنجیره تامین برای جلوگیری از خطرات خرید و نیز اطمینان از مطابقت آنها با مسائل زیست محیطی و اجتماعی موجود میباشد.
انتخاب و مدیریت تامین کنندگان به گونه ای است که این راهبردها را در نظر دارد:
 • تفکیک وظایف؛
 • استفاده از لیست فروشندگان مدیریت شده توسط سیستم کامپیوتری؛
 • پذیرش شرایط عمومی تامین از جمله مسائل امنیتی، محیط زیست و حقوق بشر؛
 • پذیرش مفاد قانون اخلاق Danieli؛
 • دریافت از طریق توسعه کیفیت محصولات تامین کننده
این گروه فعالیت های خود را با تامین کنندگان با روابط مبتنی بر شفافیت مدیریت میکند، انتخاب آنها بطور صحیح و بی طرفانه بر اساس کیفیت / رقابت پذیری، بررسی پیشنهادات و بدون بهره گیری از از هرگونه شرایط ضعف یا وابستگی میباشد.
 • بطور فزاینده ای فقط از تامین کنندگان واجد شرایط و مجاز برای محدود کردن مشکلات فنی، کیفی، زیست محیطی و ایمنی در منابع خود استفاده کرده، و نیز موجب کاهش خطرات اعتباری و تجاری برای شرکت شده است.
روند صلاحیت توسط دپارتمان خرید مادر شرکت اصلی مدیریت شده و موارد ذیل را در نظر دارد:
 • تکمیل پرسشنامه ها برای شناسایی ساختار شرکت آنها، نظارت و اطلاعات مالی، مجوزها، محیط زیست و امنیت و حقوق بشر؛
 • جلسات مهم و خاص با مراجعه به واحدهای تولیدی برای ارزیابی ظرفیت های فنی و عملیاتی و رویه های کیفیت بطور کلی و خاص برای انواع محصولات و خدمات ذی نفع در خصوص گروه Danieli؛
 • برنامه ریزی شده برای جلسات حسابرسی و تایید کیفیت در تامین کنندگان حتی بدون اطلاع قبلی.
بندهای قراردادهای خاص شامل قرارداد با تامین کنندگانی است که متعهد به رعایت چهارچوب و اصول اخلاقی آنها و همچنین تقاضای کیفیت، سلامت و امنیت باشند.
عملکردهای ارائه دهنده و فعالیت های نظارت بر انطباق توسط پرسنل Danieli در حین سفارش جلسات تسریع انجام میشوند. در بخش ساخت کارخانجات، حضور پر رنگ و گسترده ای از شرکت های دانش بنیان، با دانش بالا وجود دارد، که بخشی از استراتژی ساخت یا خرید با تاثیر بر مولفه های ممتاز و راه حل های ارائه شده به مشتریان میباشد.
در بخش فولادسازی، تامین کنندگان مشغول تحویل مداوم و حجم قابل حمل زیادی هستند که در آن کیفیت و دقت این خدمات برای اطمینان از یک فرآیند تولید منطقی کارآمد بسیار مهم است.

مقالات مرتبط
ارسال نظر
نظرات