1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی

تحلیل تکنیکال فلز آلومینیوم-فروردین 1400

1400/فروردین/24

0

روند کلی قیمت هر تن فلز آلومینیوم، صعودی برآورد می‌شود، شود در چهار هفته گذشته قیمت این فلز اساسی تقریبا با ۸/ ۳ درصد افزایش از محدوده ۲ هزار و ۱۸۵ دلار به محدوده ۲ هزار و ۲۷۰ دلار رسید. مهم‌ترین اتفاق هفته‌های اخیر شکسته شدن، محدوده مقاومتی ۲ هزار و ۲۵۰دلار به سمت بالا بود که البته حرکت صعودی با برخورد قیمت به منطقه ۲ هزار و ۳۰۰دلار نیمه‌تمام ماند. به نظر می‌رسد، آلومینیوم برای گذشتن از این محدوده قدرت کافی نداشت. با توجه به اینکه روند بلندمدت این فلز صعودی است، احتمال اتفاق افتادن سناریوی افزایشی از سناریوی کاهشی بیشتر به نظر می‌رسد. بنابراین می‌توان انتظار داشت، آلومینیوم بعد از گذشتن از این سه محدوده ۲ هزار و ۳۰۰ دلار، ۲ هزار و ۳۵۰ دلار و ۲ هزار و ۴۰۰دلار به منطقه ۲ هزار و ۴۶۰ دلار برسد.

بعضی از اندیکاتورهای تکنیکال حضور قیمت آلومینیوم را در منطقه اشباع خرید که بعد از چند روز متوالی افزایش قیمت در آن قرار می‌گیریم را تایید می‌کنند. بنابراین ممکن است این فلز در یکی از مناطق مقاومتی که گفته شد، تغییر روند داده و مسیر کاهشی را در پیش بگیرد. در این صورت در مرحله اول این کاهش قیمت، می‌تواند تا محدوده 2 هزار و 160 دلار احتمال اصلاح وجود دارد که روند صعودی میان‌مدت، به عنوان حمایت می‌تواند مانع آن شود و بعد از آن ممکن است با گذر از سطوح حمایتی 2 هزار و 100 دلار و 2 هزار و 50 افت به سطوح پایین تر از 2 هزار دلار برسد. خط روند صعودی بلند‌مدت در این مرحله می‌تواند نقش حمایتی قدرتمند را بازی کند.

بررسی محدوده‌های مهم قیمتی

در صورت ادامه افزایش قیمت‌ها، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 350 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا امید‌ها را نسبت به ادامه روند صعودی بیشتر می‌کند. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار حائز اهمیت است. در صورت افزایش بیشتر قیمت‌ها، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 400 دلار است. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است و امید‌ها را برای ادامه روند صعودی افزایش می‌دهد. قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت بالا با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

در صورت کاهش قیمت آلومینیوم، محدوده خط روند صعودی بلندمدت می‌تواند مانع کاهش قیمت‌ها شود. شکسته شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی خواهد بود و احتمال ریزش را بسیار زیاد می‌کند. محدوده خط روند صعودی بلندمدت، سطح حمایتی بسیار قدرتمندی است که با شکسته شدن آن رو به پایین می‌تواند خبر از رکود طولانی‌مدت، در بازار این فلز دهد.

در صورت کاهش قیمت آلومینیوم، اولین محدوده‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده 2 هزار و 250 دلار است. این منطقه به عنوان حمایت تغییر نقش داد و به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از این محدوده به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

مقالات مرتبط
ارسال نظر
نظرات