1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی

کارشناس فروش

فروش بیشتر، یک چالش بزرگ ولی شیرین برای فروشنده حرفه ای است.

درباره من

یکی از دغدغه های اصلی من فروش محصول سالم به مشتریان است و همیشه صداقت در فروش را مهمترین اصل می دانم، این کار باعث اطمینان و اعتماد مشتریان به ما و ایجاد رضایت از خریدشان می شود.

میزان رضایت مشتریان

میزان رضایت مشتریان: 100 درصد
ارسال نظر
نظرات