1400/11/7

عضویت در خبرنامه
شبکه های اجتماعی

کارشناس فروش

فروش بیشتر، یک چالش بزرگ ولی شیرین برای فروشنده حرفه ای است.

درباره من

میزان رضایت مشتریان

میزان رضایت مشتریان: 100 درصد
ارسال نظر
نظرات